Hvis du har barn i barnehage eller SFO, må også husholdets samlede brutto årsinntekt oppgis.
 

 

Månedlige utgifter for hele husholdet


Individspesifikke utgifter

Mat og drikke 0
Klær og sko 0
Personlig pleie 0
Lek og mediebruk 0
Reise (kollektivt) 0
Spedbarnsutstyr 0
Sum 0

Husholdsspesifikke utgifter

Andre dagligvarer 0
Husholdningsartikler 0
Møbler 0
Mediebruk og fritid 0
Bil (drift og vedlikehold) 0
Barnehage 0
Aktivitetsskole (SFO) 0
Sum 0

Totalt forbruk

Totalt summert månedlig forbruk for hele husholdningen 0